Català / Français  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
Català / Français  · 

Escola

Primer cicle


DESCRIPCIÓ

Primer cicle és el primer dels tres cicles en què s'estructura la primera ensenyança obligatòria.

Aquest cicle acull normalment els infants entre els 6 i els 8 anys d'edat i s'organitza en dos cursos acadèmics.

Els grups-classe de primer cicle tenen assignats dos mestres tutors. A primer cicle, les llengües vehiculars són el català i el francès, i en totes les aules hi ha un mestre tutor de català i un de francès.

 

OBJECTIUS

És el cicle on s'inicia l'ensenyament obligatori.

A primer cicle es continua desenvolupant les competències d'hàbits de treball i d'autonomia personal, l'organització i la planificació. L'alumne comença el procés de lectoescriptura en llengua catalana.

En aquest cicle s'incorpora nous especialistes, el de música i de plàstica. Els alumnes gaudeixen d'aquestes activitats dins nous espais dedicats a aquestes àrees.

Aprenen també a utilitzar l'agenda com a eina de comunicació escola famílies i famílies escola. 

 

ELS NOSTRES ESPAIS

  • Aula
  • Aula de plàstica
  • Aula de música
  • Pati
  • Gimnas
  • Piscina
  • Biblioteca

 

COMUNICACIÓ

  • Agenda