Català / Français  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
Català / Français  · 

Participació

Delegats i delegades

Delegats i delegades


Les funcions dels delegats i delegades Ser el coordinador i portaveu de la seva classe. Coordinar-se amb altres delegats i delegades. Tenir l'oportunitat de formar part del Consell de Centre, representant els alumnes,

eco

Eco-delegats


Els ecodelegats representen els seus companys d'aula en totes les decisions relatives al medi ambient, el reciclatge, i altres temes ecològics. Assisteixen periòdicament a les reunions Escoles Verdes i prenen part de manera activa...

Consell dels infants

Consell dels infants


En representació dels tres centres escolars de la parròquia: escola andorrana, escola francesa i Col·legi dels Pirineus. Nou alumnes de la Massana són consellers del Consell d'Infants, on com cada any, poden fer...

Claustre

Claustre


El claustre és l'òrgan de participació del personal docent i no docent del centre i el presideix el director o directora del centre.    

Junta d'escola


La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiatde participació dels diversos sectors dela comunitat educativa en la gestió decada centre, amb la capacitat necessàriaper contractar el personal auxiliar de pa-tis i...

Consell de centre


El Consell de Centre que és l'òrgan participatiu de l'alumnat a la gestió de l'escola.   Consell de centre Equip directiu Alumnes Personal docent Personal no docent