CatalÓ / Franšais  ·  TEL. +376 737 050 · EMAIL admas@educand.ad
CatalÓ / Franšais  · 

Tots plegats

Els deures en la nostra escola


ELS DEURES A L'ESCOLA ANDORRANA DE LA MASSANA
1. QUÈ ENTENEM COM A DEURES?
Treballs escolars que els alumnes han de fer a casa.

2. PER QUÈ DONEM DEURES?
•    Per potenciar l'hàbit  de treball  i d'estudi
•    Per organitzar i planificar el temps de dedicació al lleure i als deures.
•    Per responsabilitzar-se de les tasques encomanades des de l'escola.
•    Per fer partícip la família en l'organització i planificació.
 
Què s'espera dels alumes?
-    Que s'apuntin els deures a l'agenda.
-    Que es planifiquin i entreguin els deures en el termini establert.   
-    Que realitzin els deures amb la qualitat esperada.
 
Què s'espera de les famílies?
-    Que acompanyin els fills en la responsabilitat (ajudin a la planificació i valorin la seva realització).
-    Els pares de Maternal, que ajudin i participin en algunes tasques encomanades.

3.    TEMPORITZACIÓ
Els deures no són una continuïtat de l'escola. Els nens han de tenir temps per jugar i descansar. Per tant, l'escola aposta per donar poc volum de feina i temporitzada de la manera següent: - Maternal: És donen deures puntualment, a retronar amb una setmana de marge.
-    1r cicle: Es donen divendres i s'han de retornar dimarts.
-    2n cicle: Es donen deures qualsevol dia a retornar el mateix dia de la setmana següent.
-    3r cicle: Es donen deures qualsevol dia de la setmana a retornar amb un marge de 2 dies mínim. Només s'hauran de retornar d'un dia per l'altre excepcionalment.
Durant els períodes de vacances, el volum de deures serà el mateix que durant les setmanes escolars.
4. QUIN TIPUS DE DEURES DONEM?
•    Tasques d'organització i planificació
•    Tasques de memorització
•    Tasques d'exercitació
•    Tasques de creació i reflexió

Maternal
- Portar algun material (objecte, llibre, imatge….) relacionat amb un tema que es treballa a l'aula. - Anticipar als alumnes les activitats del dia següent per tal que ho recordin als pares i poder-se organitzar en portar el material necessari. - Recordar als pares que porten una nota.
 
1r cicle
-    Portar algun material (objecte, llibre, imatge….) relacionat amb un tema que es treballa a l'aula.
-    Recordar als pares que porten una nota i llegir-la.
-    Llegir un fragment del llibre de lectura.
-    Puntualment, feines senzilles per acabar.
-    Estratègies de memorització: rodolins, poemes, cançons o similar
-    Tasques  d'exercitació
-    Recerca molt pautada.
-    Excepcionalment, si fos necessari, activitats de reforç (previ acord amb els pares).
 
2n cicle
-    Portar algun material (documents, objectes, articles de diari o revista, llibres, CD...) relacionat amb un tema que es treballa a l'aula.
-    Recordar als pares que porten una nota i llegir-la.
-    Llegir un fragment del llibre de lectura.  
-    Puntualment,  feines senzilles per acabar.
-    Activitats d'exercitació:  (operacions, normes ortogràfiques ...)
-    Estratègies de memorització: taules de multiplicar, poesies, cançons o similar - Excepcionalment, si  fos necessari, activitats de reforç (previ acord amb els pares).
 
3r cicle
-    Recerca d'informació pautada i que puguin fer sols. Aportar materials (documents, objectes, articles de diari o revista…) relacionats amb els temes treballats o a treballar a l'aula.
-    Activitats d'exercitació:  (operacions, normes ortogràfiques, resolució de problemes, produccions de texts, comprensions lectores.) - Puntualment feines per acabar.
-    Estratègies de memorització: taules de multiplica, poesies, cançons o similars.
-    Excepcionalment, si  fos necessari, activitats de reforç (previ acord amb els pares).
 
 
5. RECOMANACIONS I ORIENTACIONS: Com podem ajudar els nostres fills?

Actitud/motivació
-    Donar importància a la feina ben feta.
-    Valorar positivament la realització dels deures.
-    Felicitar per l'esforç realitzat.
 
Hem de tenir en compte que:
-    Cada infant té un ritme d'aprenentatge que s'ha de respectar. És important no fer comparacions.
-    La motivació és un element clau en el rendiment acadèmic.
 
Organització/planificació
Els ajudem a ser autònoms en l'organització i planificació si:
-    Els recordem que cada dia s'ha de revisar l'agenda. - Organitzem la feina de la setmana.
-    Preveiem els materials necessaris.
 
Espai físic
Hauria de ser un espai on el nen es trobi bé.
És important que tingui una bona il·luminació.
Ajudarem a la concentració evitant el màxim possible els distractors.
 
Postura corporal
Recordar que cal seure correctament.
Mantenir la distància adequada entre els ulls i els llibres.
 
Hàbits saludables
Un bon descans, una alimentació equilibrada i la pràctica lúdica d'activitat física els facilitarà un bon rendiment acadèmic

Idees i propostes per treballar de manera diferent i lúdica
-    Realitzar activitats culturals i de lleure: visitar museus, anar a la biblioteca, assistir a espectacles, fer excursions a la muntanya...
-    Donar responsabilitats: tasques de casa, cuidar mascotes o plantes, agafar transport públic, anar a fer petites compres...
-    Animar-los a escriure diaris personals, felicitacions de nadal, invitacions d'aniversari, cartes, postals...
-    Fer conjuntament la llista de la compra, anar a comprar (buscar els productes al supermercat), saber pagar i comprovar el canvi...
-    Cuinar seguint una recepta, canviar el nombre de persones de la recepta (fer equivalències) - Jugar a jocs de taula
-    Llegir contes o llibres conjuntament
-    Etc
 
Aprendre no va lligat a avorrir-se, per això us recomanem que compartiu experiències i aprofiteu qualsevol ocasió per gaudir i aprendre amb els vostres fills. 


Arxius: